ชวนคิด ชวนคุย Business Talk กับ “พี่แป๊ว ศริยา เจริญผล” เจ้าของร้าน Delicatezza ช่วงที่1 16/08/2016


ชวนคิด ชวนคุย Business Talk กับ “พี่แป๊ว ศริยา เจริญผล” เจ้าของร้าน Delicatezza ช่วงที่1 16/08/2016

Laser Charge Your Ideas – Visit Entreprenuership Chat http://www.lasercharge.net/